Aktualności

Zmiana regulaminu Projektu

W związku z licznymi pytaniami ze strony Uczestników/Uczestniczek dotyczącymi wyboru placówki, którą należy objąć wspomaganiem w ramach Projektu, Organizator wprowadził w regulaminie zmianę regulującą tę kwestię. Nowy zapis pojawił się w §6 pkt. 6.

CZYTAJ WIECEJ

Letnia Szkoła – terminy zjazdów

Termin Miasto Temat 31.07-8.08.2018 Zamość Kształtowanie postaw (innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej) – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA 11-19.08.2018 Gdańsk Kształtowanie postaw (innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej) – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA 20-28.08.2018 Nałęczów Kształtowanie postaw (innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej) – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA 22-30.08.2018 Busko-Zdrój Kształtowanie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA 23-25.08. 2018 Czudec Kształtowanie […]

CZYTAJ WIECEJ

Szacowania wartości zamówienia na przeprowadzenie szkoleń

15 czerwiec 2018 Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na przeprowadzenie szkoleń mających na celu zaktualizowanie i poszerzenie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie kompleksowego wspomagania pracy szkoły/przedszkola/placówki oświatowej w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji u 300 Uczestników/Uczestniczek Projektu. Szczegóły w załączeniu. Szacowanie zamówienia » […]

CZYTAJ WIECEJ

Rozeznanie rynku – wykonanie i dostawa materiałów szkoleniowych

7 marzec 2018 Rozeznanie rynku – przeprowadza się w celu zbadania oferty rynkowej oraz wyboru Wykonawców W związku z realizacją projektu „Akademia wspomagania”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój [PO WER], Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji (nr umowy o dofinansowanie: UDA.POWR.02.10.00-00-7006/17-00), zwracamy się z prośbą o przedstawienie […]

CZYTAJ WIECEJ

Szacowanie zamówień – przedłużenie terminu nadsyłania zgłoszeń

13 luty 2018 Informujemy, iż przedłużony został termin nadsyłania ofert cenowych w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na zadania dotyczące wynajmu sal szkoleniowych, usługi cateringowej i noclegów, wykonania i dostawy materiałów szkoleniowych, przeprowadzenia szkoleń stacjonarnych i e-learningowych w ramach projektu. Zakres rzeczowy oraz wymagania wskazane w zapytaniach znajdujących się poniżej nie uległy zmianie. […]

CZYTAJ WIECEJ

Szacowanie zamówień na materiały szkoleniowe – przedłużenie terminu nadsyłania zgłoszeń

13 luty 2018 Informujemy, iż przedłużony został termin nadsyłania ofert cenowych w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na dostarczenie materiałów szkoleniowych dla Uczestniczek/Uczestników projektu. Zakres rzeczowy oraz wymagania wskazane w zapytaniach znajdujących się poniżej nie uległy zmianie. Przedłużony zostaje jedynie termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 16.02.2018 r. godz. 16:00. Zapraszamy do składania ofert.

CZYTAJ WIECEJ

Szacowanie wartości zamówienia – szkolenia e-learningowe

7 luty 2018 Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na przygotowanie do udostępnienia na platformie internetowej 16 szkoleń e-learningowych oraz ich udostępnienie, utrzymanie i administrowanie. Szczegóły w załączeniu. Szacowanie wartości zamówienia » • załącznik nr 1 Formularz cenowy word »

CZYTAJ WIECEJ

Szacowanie wartości zamówienia – na przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu

7 luty 2018 Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na przeprowadzenie szkoleń mających na celu zaktualizowanie i poszerzenie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie kompleksowego wspomagania pracy szkoły/przedszkola/placówki oświatowej w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji u 300 Uczestników/Uczestniczek Projektu. Szczegóły w załączeniu. Szacowanie wartości zamówienia […]

CZYTAJ WIECEJ