Akademia Wspomagania > Do pobrania

Do pobrania

Regulamin projektu »

I etap rekrutacji

• załącznik nr 1 Elektroniczny formularz zgłoszeniowy do projektu »

II etap rekrutacji – dokumenty do wypełnienia, po otrzymaniu maila z prośbą o przesłanie dalszych dokumentów rekrutacyjnych

• załącznik nr 2 Umowa uczestnictwa i deklaracja przystąpienia do Projektu »

• załącznik nr 3 Oświadczenie o przeprowadzeniu diagnozy potrzeb i procesu wspomagania »

• załącznik nr 4 Oświadczenie o frekwencji »

• załącznik nr 5 Oświadczenie o braku wykluczenia »

• załącznik nr 6 Oświadczenie o przetwarzaniu danych »

• załącznik nr 7 Diagnoza potrzeb szkoleniowych »

• załącznik nr 8 Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – o ile dotyczy