Akademia Wspomagania > Elektroniczny formularz zgłoszeniowy

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy

Dane podstawowe Kandydata/Kandydatki

Miejsce zamieszkania

(Zgodnie z art.25 Kodeks Cywilny – miejsce przebywania z zamiarem stałego pobytu)

Informacje na temat zatrudnienia/dane instytucji

Informacje dotyczące organizacji szkolenia

Pozostałe informacje

Oświadczenie