Akademia Wspomagania > Aktualności > Akademia Wspomagania > Rozeznanie rynku – wykonanie i dostawa materiałów szkoleniowych

Rozeznanie rynku – wykonanie i dostawa materiałów szkoleniowych

7 marzec 2018

Rozeznanie rynku – przeprowadza się w celu zbadania oferty rynkowej oraz wyboru Wykonawców

W związku z realizacją projektu „Akademia wspomagania”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój [PO WER], Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji (nr umowy o dofinansowanie: UDA.POWR.02.10.00-00-7006/17-00), zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie i dostawę materiałów szkoleniowych dla 300 Uczestników/Uczestniczek Projektu.

Rozeznanie rynku »

Formularz oferty »

.