Akademia Wspomagania > Aktualności > Akademia Wspomagania > Szacowanie wartości zamówienia – na przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu

Szacowanie wartości zamówienia – na przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu

7 luty 2018

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na przeprowadzenie szkoleń mających na celu zaktualizowanie i poszerzenie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie kompleksowego wspomagania pracy szkoły/przedszkola/placówki oświatowej w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji u 300 Uczestników/Uczestniczek Projektu.
Szczegóły w załączeniu.

Szacowanie wartości zamówienia »

• załącznik nr 1 Formularz cenowy scenariusze word »

• załącznik nr 2 Formularz cenowy szkolenia word »

.