Akademia Wspomagania > Aktualności > Akademia Wspomagania > Szacowanie wartości zamówienia – szkolenia e-learningowe

Szacowanie wartości zamówienia – szkolenia e-learningowe

7 luty 2018

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na przygotowanie do udostępnienia na platformie internetowej 16 szkoleń e-learningowych oraz ich udostępnienie, utrzymanie i administrowanie.
Szczegóły w załączeniu.

Szacowanie wartości zamówienia »

• załącznik nr 1 Formularz cenowy word »

.