Akademia Wspomagania > Aktualności > Akademia Wspomagania > Zmiana regulaminu Projektu

Zmiana regulaminu Projektu

W związku z licznymi pytaniami ze strony Uczestników/Uczestniczek dotyczącymi wyboru placówki, którą należy objąć wspomaganiem w ramach Projektu, Organizator wprowadził w regulaminie zmianę regulującą tę kwestię. Nowy zapis pojawił się w §6 pkt. 6.

.